W tej sekcji znajdą Państwo dokumenty dla Pracodawców chcących utworzyć stanowisko pracy w ramach zadania Aktywna integracja o charakterze  zawodowym - Refundacja wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy połączonego z Zatrudnieniem subsydiowanym – prace interwencyjne.

W ramach uruchomienia I rundy naboru wniosków o doposażenie /wyposażenie stanowiska pracy wraz z zatrudnieniem subsydiowanym - pracami interwencyjnymi, trwającej od 27.09.2021 roku do 04.10.2021 roku, prosimy o składanie dokumentów zgodnie z regulaminami na poniżej zamieszczonych wzorach:

1. Regulamin - doposażenia.docx - POBIERZ

1. Regulamin - doposażenia.pdf - POBIERZ

2. Załącznik nr 1 Karta oceny formalnej.docx - POBIERZ

2. Załącznik nr 1 Karta oceny formalnej.pdf - POBIERZ

3. Załącznik nr 2 Karta oceny merytorycznej.docx - POBIERZ

3. Załącznik nr 2 Karta oceny merytorycznej.pdf - POBIERZ

4. Zał. 3 Wniosek.docx - POBIERZ

4. Zał. 3 Wniosek.pdf - POBIERZ

4a. Załącznik - OBOWIĄZUJĄCY od dnia 12.10.2021  nr 3 Wniosek.docx - POBIERZ

4a. Załącznik - OBOWIĄZUJĄCY od dnia 12.10.2021 nr 3 Wniosek.pdf - POBIERZ

5. zał 3 do wniosku formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis_.pdf - POBIERZ

5. zał 3 do wniosku formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis_.xlsx - POBIERZ

6. zał 4 do wniosku formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis_-__rozporzadzenie_ke_nr_360_2012.pdf - POBIERZ

6. zał 4 do wniosku formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis_-__rozporzadzenie_ke_nr_360_2012.xlsx - POBIERZ

7. Wzór koperty - wniosek o doposażenie/wyposażenie stanowiska pracy POBIERZ

Z uwagi na omyłkowy błąd pisarski w tytule projektu Wnioskodawca przedkłada aktualny obowiązujący od dnia 08.10.2021 nowy załącznik nr 7 do wniosku
 
8. Załącznik nr 7 do wniosku - RODO - POBIERZ
8. Załącznik nr 7 do wniosku - RODO - POBIERZ

 

Zatrudnienie subsydiowane - prace interwencyjne
1. Regulamin zatrudnienie subsydiowane - prace interwencyjne - POBIERZ
1. Regulamin zatrudnienie subsydiowane - prace interwencyjne - pdf - POBIERZ
2. Wniosek o refundację kosztów zatrudnienia subsydiowanego - prac interwencyjnych - POBIERZ
2. Wniosek o refundację kosztów zatrudnienia subsydiowanego - prac interwencyjnych - pdf - POBIERZ
3. Krajowa oferta - POBIERZ
4. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - POBIERZ
4. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - pdf - POBIERZ
5. Wzór koperty - wniosek o zatrudnienie subsydiowane - prace interwencyjne POBIERZ