W tej sekcji znajdą Państwo dokumenty dla Pracodawców chcących utworzyć stanowisko pracy w ramach zadania Aktywna integracja o charakterze  zawodowym - Refundacja wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy połączonego z Zatrudnieniem subsydiowanym – prace interwencyjne.

 
W ramach uruchomienia X rundy naboru wniosków o doposażenie /wyposażenie stanowiska pracy wraz z zatrudnieniem subsydiowanym - pracami interwencyjnymi, trwającej od 27.04.2022 roku do 28.04.2022 roku, prosimy o składanie dokumentów zgodnie z regulaminami na poniżej zamieszczonych wzorach - nabór tylko na 1 stanowisko:
 
W ramach uruchomienia IX rundy naboru wniosków o doposażenie /wyposażenie stanowiska pracy wraz z zatrudnieniem subsydiowanym - pracami interwencyjnymi, trwającej od 04.04.2022 roku do 08.04.2022 roku, prosimy o składanie dokumentów zgodnie z regulaminami na poniżej zamieszczonych wzorach:
 
W ramach uruchomienia VIII rundy naboru wniosków o doposażenie /wyposażenie stanowiska pracy wraz z zatrudnieniem subsydiowanym - pracami interwencyjnymi, trwającej od 28.03.2022 roku do 01.04.2022 roku, prosimy o składanie dokumentów zgodnie z regulaminami na poniżej zamieszczonych wzorach:

W ramach uruchomienia VII rundy naboru wniosków o doposażenie /wyposażenie stanowiska pracy wraz z zatrudnieniem subsydiowanym - pracami interwencyjnymi, trwającej od 14.03.2022 roku do 18.03.2022 roku, prosimy o składanie dokumentów zgodnie z regulaminami na poniżej zamieszczonych wzorach:

W ramach uruchomienia VI rundy naboru wniosków o doposażenie /wyposażenie stanowiska pracy wraz z zatrudnieniem subsydiowanym - pracami interwencyjnymi, trwającej od 01.03.2022 roku do 04.03.2022 roku, prosimy o składanie dokumentów zgodnie z regulaminami na poniżej zamieszczonych wzorach:

W ramach uruchomienia V rundy naboru wniosków o doposażenie /wyposażenie stanowiska pracy wraz z zatrudnieniem subsydiowanym - pracami interwencyjnymi, trwającej od 07.02.2022 roku do 11.02.2022 roku, prosimy o składanie dokumentów zgodnie z regulaminami na poniżej zamieszczonych wzorach:

W ramach uruchomienia IV rundy naboru wniosków o doposażenie /wyposażenie stanowiska pracy wraz z zatrudnieniem subsydiowanym - pracami interwencyjnymi, trwającej od 17.01.2022 roku do 27.01.2022 roku, prosimy o składanie dokumentów zgodnie z regulaminami na poniżej zamieszczonych wzorach:

W ramach uruchomienia III rundy naboru wniosków o doposażenie /wyposażenie stanowiska pracy wraz z zatrudnieniem subsydiowanym - pracami interwencyjnymi, trwającej od 13.12.2021 roku do 17.12.2021 roku, prosimy o składanie dokumentów zgodnie z regulaminami na poniżej zamieszczonych wzorach:

W ramach uruchomienia I rundy naboru wniosków o doposażenie /wyposażenie stanowiska pracy wraz z zatrudnieniem subsydiowanym - pracami interwencyjnymi, trwającej od 27.09.2021 roku do 04.10.2021 roku, prosimy o składanie dokumentów zgodnie z regulaminami na poniżej zamieszczonych wzorach:

W ramach uruchomienia II rundy naboru wniosków o doposażenie /wyposażenie stanowiska pracy wraz z zatrudnieniem subsydiowanym - pracami interwencyjnymi, trwającej od 25.10.2021 roku do 27.10.2021 roku, prosimy o składanie dokumentów zgodnie z regulaminami na poniżej zamieszczonych wzorach:

 

1. Regulamin - doposażenia.docx - POBIERZ

1. Regulamin - doposażenia.pdf - POBIERZ

1a. Regulamin – doposażenia z dnia 19.10.2021.docx - POBIERZ

1a. Regulamin – doposażenia z dnia 19.10.2021.pdf - POBIERZ

1b. I zmiana regulaminu – doposażenia z dnia 19.10.2021.docx - POBIERZ

1b. I zmiana regulaminu – doposażenia z dnia 19.10.2021.pdf - POBIERZ

1c._Regulamin_doposażenia-wyposażenie_z_dnia_05.01.2022.doc - POBIERZ

1c._Regulamin_doposażenia-wyposażenie_z_dnia_05.01.2022.pdf - POBIERZ

1d._II_zmiana_regulaminu_doposażenia_z_dnia_05.01.2022.doc - POBIERZ

1d._II_zmiana_regulaminu_doposażenia_z_dnia_05.01.2022.pdf - POBIERZ

1e._Regulamin_doposażenia-wyposażenie_z_dnia_20.01.2022.docx POBIERZ

1e._Regulamin_doposażenia-wyposażenie_z_dnia_20.01.2022.pdf POBIERZ

1f._III_zmiana_regulaminu_doposażenia_z_dnia_20.01.2022.docx POBIERZ

1f._III_zmiana_regulaminu_doposażenia_z_dnia_20.01.2022.pdf POBIERZ

1g._Regulamin_doposażenia-wyposażenie_z_dnia_07.03.2022.docx POBIERZ

1g._Regulamin_doposażenia-wyposażenie_z_dnia_07.03.2022.pdf POBIERZ

1h IV_zmiana_regulaminu_doposażenia_z_dnia_07.03.2022.docx POBIERZ

1h IV_zmiana_regulaminu_doposażenia_z_dnia_07.03.2022.pdf POBIERZ

1i. Regulamin_doposażenia-wyposażenie_z_dnia_22.03.2022.docx POBIERZ

1i. Regulamin_doposażenia-wyposażenie_z_dnia_22.03.2022.pdf POBIERZ

1j. V_zmiana_regulaminu_doposażenia_z_dnia_22.03.2022.docx POBIERZ

1j. V_zmiana_regulaminu_doposażenia_z_dnia_22.03.2022.pdf POBIERZ

1k. Regulamin_doposażenia-wyposażenie_z_dnia_26.04.2022.docx POBIERZ

1k. Regulamin_doposażenia-wyposażenie_z_dnia_26.04.2022.pdf POBIERZ

1l. VI_zmiana_regulaminu_doposażenia_z_dnia_26.04.2022.docx POBIERZ

1l. VI_zmiana_regulaminu_doposażenia_z_dnia_26.04.2022.pdf POBIERZ

2. Załącznik nr 1 Karta oceny formalnej.docx - POBIERZ

2. Załącznik nr 1 Karta oceny formalnej.pdf - POBIERZ

3. Załącznik nr 2 Karta oceny merytorycznej.docx - POBIERZ

3. Załącznik nr 2 Karta oceny merytorycznej.pdf - POBIERZ

4. Zał. 3 Wniosek.docx - POBIERZ

4. Zał. 3 Wniosek.pdf - POBIERZ

4a. Załącznik - OBOWIĄZUJĄCY od dnia 12.10.2021  nr 3 Wniosek.docx - POBIERZ

4a. Załącznik - OBOWIĄZUJĄCY od dnia 12.10.2021 nr 3 Wniosek.pdf - POBIERZ

5. zał 3 do wniosku formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis_.pdf - POBIERZ

5. zał 3 do wniosku formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis_.xlsx - POBIERZ

6. zał 4 do wniosku formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis_-__rozporzadzenie_ke_nr_360_2012.pdf - POBIERZ

6. zał 4 do wniosku formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis_-__rozporzadzenie_ke_nr_360_2012.xlsx - POBIERZ

7. Wzór koperty - wniosek o doposażenie/wyposażenie stanowiska pracy POBIERZ

Z uwagi na omyłkowy błąd pisarski w tytule projektu Wnioskodawca przedkłada aktualny obowiązujący od dnia 08.10.2021 nowy załącznik nr 7 do wniosku
 
8. Załącznik nr 7 do wniosku - RODO - POBIERZ
8. Załącznik nr 7 do wniosku - RODO - POBIERZ

 

Zatrudnienie subsydiowane - prace interwencyjne
1. Regulamin zatrudnienie subsydiowane - prace interwencyjne - POBIERZ
1. Regulamin zatrudnienie subsydiowane - prace interwencyjne - pdf - POBIERZ
1a. Regulamin zatrudnienie subsydiowane - prace interwencyjne z dnia 19.10.2021.docx - POBIERZ
1a. Regulamin zatrudnienie subsydiowane - prace interwencyjne z dnia 19.10.2021.pdf - POBIERZ
1b. I zmiana regulaminu – zatrudnienie subsydiowane - prace interwencyjne z dnia 19.10.2021.docx - POBIERZ
1b. I zmiana regulaminu – zatrudnienie subsydiowane - prace interwencyjne z dnia 19.10.2021.pdf - POBIERZ

1c._Regulamin_prace_interwencyjne_-_subsydium_z_dnia_05.01.2022.doc - POBIERZ

1c._Regulamin_prace_interwencyjne_-_subsydium_z_dnia_05.01.2022.pdf - POBIERZ

1d._II_zmiana_regulaminu_prac_interwencyjnych_z_dnia_05.01.2022.doc - POBIERZ

1d._II_zmiana_regulaminu_prac_interwencyjnych_z_dnia_05.01.2022.pdf - POBIERZ

1e._Regulamin_prace_interwencyjne_-_subsydium_z_dnia_20.01.2022.docx POBIERZ

1e._Regulamin_prace_interwencyjne_-_subsydium_z_dnia_20.01.2022.pdf POBIERZ

1f._III_zmiana_regulaminu_prac_interwencyjnych_z_dnia_20.01.2022.docx POBIERZ

1f._III_zmiana_regulaminu_prac_interwencyjnych_z_dnia_20.01.2022.pdf POBIERZ

1g. Regulamin_prace_interwencyjne_-_subsydium_z_dnia_07.03.2022.docx POBIERZ

1g. Regulamin_prace_interwencyjne_-_subsydium_z_dnia_07.03.2022.pdf POBIERZ

1h. IV_zmiana_regulaminu_prac_interwencyjnych_z_dnia_07.03.2022.docx POBIERZ

1h. IV_zmiana_regulaminu_prac_interwencyjnych_z_dnia_07.03.2022.pdf POBIERZ

1i._Regulamin_prace_interwencyjne_-_subsydium_z_dnia_22.03.2022.docx POBIERZ

1i._Regulamin_prace_interwencyjne_-_subsydium_z_dnia_22.03.2022.pdf POBIERZ

1j._V_zmiana_regulaminu_prac_interwencyjnych_z_dnia_22.03.2022.docx POBIERZ

1j._V_zmiana_regulaminu_prac_interwencyjnych_z_dnia_22.03.2022.docx POBIERZ

2. Wniosek o refundację kosztów zatrudnienia subsydiowanego - prac interwencyjnych - POBIERZ

2. Wniosek o refundację kosztów zatrudnienia subsydiowanego - prac interwencyjnych - pdf - POBIERZ
3. Krajowa oferta - POBIERZ
4. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - POBIERZ
4. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - pdf - POBIERZ
5. Wzór koperty - wniosek o zatrudnienie subsydiowane - prace interwencyjne POBIERZ