Uprzejmie informujemy, iż w związku z zagrożeniem koronawirusem w ramach ogłoszonego naboru wniosków o refundację kosztów doposażenia/wyposażenia miejsca pracy w połączeniu z subsydiowanym zatrudnieniem w ramach projektu "Zacznij od zaraz - Nowa szansa na aktywność" Fundacja "Razem" wprowadza następujące zmiany:
 
- przyjmowanie wniosków od 16.03.2020 do 24.03.2020 w godzinach od 8.00 do 15.00 (od poniedziałku do piątku) w Wałbrzychu ul. Beethovena 1-2
 
- przyjmowanie wniosków od 16.03.2020 do 24.03.2020 w godzinach od 8.00 do 12.00 (od poniedziałku do piątku) w Kłodzku, ul. Wyspiańskiego 2f
 
- będą akceptowalne oświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych oraz oświadczenia o niezaleganiu z opłatami w Urzędzie Skarbowym (zaświadczenia będą wymagane przed podpisaniem umowy)