Informacja z dnia 21.10.2021

Szanowni Państwo,

W dniu 21.10.2021 ogłaszamy, iż od dnia 03.11.2021 – 19.11.2021 będzie prowadzony nabór wniosków na wsparcie finansowe na założenie działalności gospodarczej oraz nabór wniosków na wsparcie pomostowe zgodnie z REGULAMINEM  REKRUTACJI I PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PROJEKTU „Dotacja – Firma - Sukces”.

Więcej w zakładce NABORY WNIOSKÓW”.

 

Lider projektu: Fundacja „Razem” z siedzibą w Wałbrzychu

Partner: Powiat Kłodzki, ul. Okrzei 1, 57 – 300 Kłodzko

w imieniu, którego działa Realizator: Powiatowy Urząd Pracy w Kłodzku, ul. Wyspiańskiego 2J, 57 – 300 Kłodzko. Działanie 8.3 – 8.3 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy​Wartość projektu: 2 066 256,00 zł w tym wkład Funduszy Europejskich w wysokości 2 011 348,20 zł

​Zasięg terytorialny: powiat kłodzki

​Okres realizacji: 01.07.2021 roku – 30.04.2023 roku

Celem głównym projektu jest zwiększenie w ciągu 22 m-cy, w okresie od 1.07.2021 roku do 30.04.2023 roku liczby mikroprzedsiębiorstw tworzonych przez osoby od 30 roku życia, pozostające bez pracy (bezrobotne zarejestrowane w PUP), chcące z własnej woli rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, w tym znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy zgodnie z definicją zawartą w Regulaminie konkursu, zamieszkałe na terenie powiatu kłodzkiego, w tym min.40 % osób zamieszkałych na terenach wiejskich.

Wsparte w projekcie będą wyłącznie osoby fizyczne, bezrobotne zarejestrowane w PUP w Kłodzku od 30 r.ż, w tym znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj. osoby starsze po 50 roku życia, kobiety, osoby niepełnosprawne, osoby długotrwale bezrobotne ( DB) oraz os. o niskich kwalifikacjach zamieszkujące w rozumieniu KC na terenie powiatu kłodzkiego.