O projekcie

 

Witamy na stronie projektu pn. „Bądź aktywny – postaw na Siebie!” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Znajdziecie tu Państwo wszystkie informacje związane z realizacją projektu.

 

Tytuł projektu: „Bądź aktywny – postaw na Siebie!”    

Działanie 9.1 Aktywna integracja

Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja - konkursy horyzontalne

Nr projektu: RPDS.09.01.01-02-0039/18

Wartość projektu: 1 631 612,69

Dofinansowanie: 1 547 612,69

Zasięg terytorialny: powiat kłodzki, powiat ząbkowicki, powiat kamiennogórski, powiat ząbkowicki, powiat wałbrzyski, m. Wałbrzych

Okres realizacji: 01.05.2019 roku – 31.03.2021 roku

Projekt realizowany przez  Fundację „Razem” z Wałbrzycha

Celem głównym projektu jest kształtowanie umiejętności społeczno - zawodowych 66 osób (40K, 26M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem, którym do aktywizacji zawodowej  niezbędne jest w pierwszej kolejności udzielenie wsparcia w zakresie usług aktywnej integracji o charakterze społecznym  zamieszkujące powiat wałbrzyski, kłodzki, m. Wałbrzych, dzierżoniowski, kamiennogórski, ząbkowicki.

W ramach projektu realizowane będą następujące formy wsparcia:

  1. Aktywna integracja o charakterze  społecznym  - Poradnictwo psychologiczne - indywidualne konsultacje z psychologiem
  2. Aktywna integracja o charakterze  społecznym - Poradnictwo prawne - indywidualne konsultacje z prawnikiem
  3. Aktywna integracja o charakterze  społecznym - Trening kompetencji i umiejętności społecznych - wsparcie grupowe
  4. Aktywna integracja o charakterze  zawodowym - poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy
  5. Aktywna integracja o charakterze  społecznym  - indywidualne wsparcie coacha
  6. Aktywna integracja o charakterze  zawodowym -  Kursy i szkolenia umożliwiające podniesienie kwalifikacji, kompetencji zawodowych  lub umiejętności pożądanych na rynku pracy
  7. Aktywna integracja o charakterze  zawodowym- Staże zawodowe
  8. Aktywna integracja o charakterze  zawodowym - Refundacja wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Aktywna integracja o charakterze  zawodowym - Zatrudnienie subsydiowane