O projekcie 

Witamy na stronie projektu pn. „Wiedza i praktyka krokiem do aktywności” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Znajdziecie tu Państwo wszystkie informacje związane z realizacją projektu.

Tytuł projektu: „Wiedza i praktyka krokiem do aktywności” 

Działanie 9.1 Aktywna integracja

Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja - konkursy horyzontalne

Nr projektu: RPDS.09.01.01-02-00168/20

Wartość projektu: 935 514,66 zł

Dofinansowanie: 794 464,66 zł

Zasięg terytorialny: województwo dolnośląskie

Okres realizacji: 01.10.2021 roku – 30.09.2022 roku

Projekt realizowany przez  Fundację „Razem” z Wałbrzycha w partnerstwie z Dolnośląscy Pracodawcy z siedzibą w Wałbrzychu 58-300, ul. P. Wysockiego 10

Celem głównym projektu jest kształtowanie umiejętności społeczno – zawodowych 41 osób (23K, 18M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób pozostających bez zatrudnienia wymagających w pierwszej kolejności aktywizacji społecznej z województwa dolnośląskiego.

W ramach projektu realizowane będą następujące formy wsparcia:

  1. Aktywna integracja o charakterze  społecznym  - Poradnictwo psychologiczne - indywidualne konsultacje z psychologiem
  2. Aktywna integracja o charakterze  społecznym -Poradnictwo prawne - indywidualne konsultacje z prawnikiem
  3. Aktywna integracja o charakterze  zawodowym - poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy
  4. Aktywna integracja o charakterze  społecznym  - indywidualne wsparcie coacha
  5. Aktywna integracja o charakterze  zawodowym -  Kursy i szkolenia umożliwiające podniesienie kwalifikacji, kompetencji zawodowych  lub umiejętności pożądanych na rynku pracy
  6. Aktywna integracja o charakterze  zawodowym- Staże zawodowe