Projekt 9.1 "Aktywność, zatrudnienie, satysfakcja"

 

I. INFORMACJE O PROJEKCIE

 

Tytuł projektu: „Aktywność, zatrudnienie, satysfakcja”

 

Działanie 9.1 Aktywna integracja

 

Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja - konkursy horyzontalne

 

Nr projektu: RPDS.09.01.01-02-00195/20

 

Wartość projektu: 948 752,16 zł

 

Dofinansowanie: 806 439,16 zł

 

Zasięg terytorialny: województwo dolnośląskie

 

Okres realizacji: 01.11.2021 roku – 31.10.2022 roku

 

Projekt realizowany przez Dolnośląskich Pracodawców w partnerstwie z Fundacją „Razem.”

 

Celem głównym projektu jest kształtowanie umiejętności społeczno – zawodowych 41 osób (23K, 18M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób pozostających bez zatrudnienia wymagających w pierwszej kolejności aktywizacji społecznej z województwa dolnośląskiego. W projekcie przewiduje się udział osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowych Urzędach Pracy oraz biernych zawodowo w podziale:

  • osoby bezrobotne - 36 osób,
  • osoby bierne zawodowo - 5 osób.

W ramach projektu realizowane będą następujące formy wsparcia:

 

  1. Aktywna integracja o charakterze  społecznym  - Poradnictwo psychologiczne - indywidualne konsultacje z psychologiem
  2. Aktywna integracja o charakterze  społecznym -Poradnictwo prawne - indywidualne konsultacje z prawnikiem
  3. Aktywna integracja o charakterze  zawodowym - poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy
  4. Aktywna integracja o charakterze  społecznym  - indywidualne wsparcie coacha
  5. Aktywna integracja o charakterze  zawodowym -  Kursy i szkolenia umożliwiające podniesienie kwalifikacji, kompetencji zawodowych  lub umiejętności pożądanych na rynku pracy
  6. Aktywna integracja o charakterze  zawodowym- Staże zawodowe

 

W związku z realizacją projektu pt. „Aktywność, zatrudnienie, satysfakcja” Dolnośląscy Pracodawcy informują, iż istnieje możliwość skorzystania przez uczestnika z usług dodatkowych m.in.:

 

- tłumacza języka migowego,

- asystenta  osoby  z niepełnosprawnością,

-  materiałów  szkoleniowych z możliwością powiększenia druku  lub odwróconego kontrastu,

- innych wskazanych przez uczestnika a możliwych do sfinansowania w ramach kosztów racjonalnych usprawnień.

 

Terminy rekrutacji:

 

I runda: 13.12.2021 – 22.12.2021

 

II runda: 10.01.2022 - 19.01.2022

 

III runda: 31.01.2022 - 19.02.2022

 

IV runda: 21.02.2022 - 02.03.2022

 

V runda: 14.03.2022 - 23.03.2022

 

SZCZEGÓŁY: