O projekcie

 

Witamy na stronie projektu pn. „Osiągaj nowe cele!” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Znajdziecie tu Państwo wszystkie informacje związane z realizacją projektu.

 

 Tytuł projektu: „Osiągaj nowe cele”    

Działanie 9.1 Aktywna integracja

Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja - konkursy horyzontalne

Nr projektu: RPDS.09.01.01-0038/18

Wartość projektu: 951 442,93 zł

Dofinansowanie: 903 842.93 zł

Zasięg terytorialny: powiat dzierżoniowski, powiat wałbrzyski, m. Wałbrzych

Okres realizacji: 01.10.2019 roku – 30.09.2021 roku

Projekt realizowany przez  Fundację „Razem” z Wałbrzycha

Celem głównym projektu jest kształtowanie umiejętności społeczno - zawodowych 28 osób (18K, 15M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem, którym do aktywizacji zawodowej  niezbędne jest w pierwszej kolejności udzielenie wsparcia w zakresie usług aktywnej integracji o charakterze społecznym  zamieszkujące powiat wałbrzyski, m. Wałbrzych, powiat dzierżoniowski, powiat kamiennogórski, powiat wrocławski, m. Wrocław.

 

W ramach projektu realizowane będą następujące formy wsparcia:

1. Aktywna integracja o charakterze  społecznym  - Poradnictwo psychologiczne - indywidualne konsultacje z psychologiem

2. Aktywna integracja o charakterze  społecznym -Poradnictwo prawne - indywidualne konsultacje z prawnikiem

3. Aktywna integracja o charakterze  społecznym - Trening kompetencji i umiejętności społecznych - wsparcie grupowe

4. Aktywna integracja o charakterze  zawodowym – Gra symulacyjna „Krok w przyszłość”.

5. Aktywna integracja o charakterze  społecznym  - Indywidualne wsparcie coacha

6. Aktywna integracja o charakterze  zawodowym -  Kursy i szkolenia umożliwiające podniesienie kwalifikacji, kompetencji zawodowych  lub umiejętności pożądanych na rynku pracy

7. Aktywna integracja o charakterze  zawodowym- Staże zawodowe

8. Aktywna integracja o charakterze  zawodowym - Refundacja wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

9. Aktywna integracja o charakterze  zawodowym - Zatrudnienie subsydiowane