O projekcie

 

Witamy na stronie projektu pn. „Wspólna droga do sukcesu 2 ” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Znajdziecie tu Państwo wszystkie informacje związane z realizacją projektu.

 

Tytuł projektu: Wspólna droga do sukcesu 2 

Działanie 9.1 Aktywna integracja

Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja - konkursy horyzontalne

Nr projektu: RPDS.09.01.01-02-0031/19   

Wartość projektu: 989 628,12

Dofinansowanie: 936 708,12

Zasięg terytorialny: województwo dolnośląskie  

Okres realizacji: 01.05.2020 roku – 30.11.2021 roku

Projekt realizowany przez  Fundację „Razem” z Wałbrzycha

Celem głównym projektu jest kształtowanie umiejętności społeczno - zawodowych 25 osób (15K, 10M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem, którym do aktywizacji zawodowej  niezbędne jest w pierwszej kolejności udzielenie wsparcia w zakresie usług aktywnej integracji o charakterze społecznym  zamieszkujące województwo dolnośląskie od 01.05.2020- 30.11.2021.

W ramach projektu realizowane będą następujące formy wsparcia:

  • Aktywna integracja o charakterze  społecznym  - Poradnictwo psychologiczne - indywidualne konsultacje z psychologiem
  • Aktywna integracja o charakterze  społecznym -Poradnictwo prawne - indywidualne konsultacje z prawnikiem
  • Aktywna integracja o charakterze  społecznym –W poszukiwaniu kompetencji – moja drabina do kariery- warsztaty grupowe
  • Aktywna integracja o charakterze  zawodowym - poradnictwo zawodowe w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej oraz pośrednictwo pracy
  • Aktywna integracja o charakterze  społecznym  - indywidualne wsparcie coacha
  • Aktywna integracja o charakterze  zawodowym -  Kursy i szkolenia umożliwiające podniesienie kwalifikacji, kompetencji zawodowych  lub umiejętności pożądanych na rynku pracy
  • Aktywna integracja o charakterze  zawodowym - Refundacja wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Aktywna integracja o charakterze  zawodowym - Zatrudnienie subsydiowane