Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością

Zapraszamy do skorzystania z usług asystenckich. Świadczymy usługi osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności lub innej przyczyny, wymagają pomocy innych osób. Osoby, które mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem lub potrzebują osoby do pomocy mogą się do nas zgłaszać.

Usługi asystenckie -  obejmują pomoc Asystenta w co najmniej jednej z dziedzin: w poruszaniu się, komunikowaniu, w czynnościach codziennych, w pełnieniu ról społecznych.

Zakres usług podstawowych:
1) pomoc w przygotowaniu do wyjścia poza miejsce zamieszkania, dojazdach w wybrane przez osobę  miejsce oraz powrocie (np. dom, praca, szkoła, lekarz, urzędy, rehabilitację, zajęcia terapeutyczne, na kursy, szkolenia zawodowe),
2) pomoc osobie w zakupach,
3) pomoc w załatwieniu spraw urzędowych,
4) pomoc i towarzyszenie w korzystaniu z dóbr kultury (np. wyjście do kina, teatru czy muzeum)
5) czytanie prasy, książek lub korespondencji, osobom niezdolnym do samodzielnego czytania,
6) pomoc w pisaniu pism, listów osobom niewidomym, bądź niezdolnym do samodzielnego pisania ręcznego czy komputerowego,
7) pomoc osobie w korzystaniu z zajęć sportowych i obiektów sportowych: basen, siłownia i inne sporty ,
8) pomoc w podstawowych czynnościach związanych z higieną i pielęgnacją (mycie twarzy, rąk i głowy, czesanie, ubieranie).

Cena usługi: Usługa asystencka 1h – 32zł brutto