• Pomoc Prawna w Dzierżoniowie, Rynek 27, pok. 314, III p. tel. 74 832 52 08, 507 382 326
  • Pomoc Prawna w Ziębicach, ul. Wojska Polskiego 4, tel. 507 504 920
05.01.2016 (11:15) Pomoc Prawna w Dzierżoniowie

Z dniem 1 stycznia 2016 roku, Fundacja ”Razem” rozpoczęła realizację zadania publicznego dla mieszkańców powiatu dzierżoniowskiego pt.„Pomoc Prawna w Dzierżoniowie”.

Punkt będzie czynny w siedzibie Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie, Rynek 27, pok. 314, III p. w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 10.30 do 14.30

Telefon do rejestracji: 74 832 52 08, 507 382 326

Osoby uprawnione do skorzystania z bezpłatnej pomocy prawnej to:

• młodzież do 26 roku życia,

• osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny

• seniorzy po ukończeniu 65 lat

• osoby fizyczne, którym w okresie 12 m-cy poprzedzających skorzystanie z porady prawnej, zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej

• kombatanci

• weterani

• osoby zagrożone lub poszkodowane katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

powrót

Polecane linki
Partnerzy
Fundacja Razem

Adres organizacji:
ul. Beethovena 1-2
58-300 Wałbrzych

Telefon kontaktowy:
(74) 666 30 06