• Pomoc Prawna w Dzierżoniowie, Rynek 27, pok. 314, III p. tel. 74 832 52 08, 507 382 326
  • Pomoc Prawna w Ziębicach, ul. Wojska Polskiego 4, tel. 507 504 920

Projekt "Aktywizacja Drogą do sukcesu"

Fundacja „Razem” w partnerstwie ze Stowarzyszeniem  „Forum Aktywności Lokalnej”, rozpoczęła z dniem 1 czerwca 2016 roku, realizację projektu „Aktywizacja Drogą do sukcesu”. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego (w ramach działania 8.2 Włączenie Społeczne), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
Głównym celem projektu jest zwiększenie umiejętności zawodowych i społecznych 135 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w wieku 30 - 64 lata  (75 Kobiet i 60 mężczyzn) zamieszkujących gminy powiatu brzeskiego poprzez objęcie ich indywidualną oraz kompleksową ścieżką realizującą usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym, edukacyjnym, zawodowym i zdrowotnym w okresie od 01.06.2016 – 31.08.2018 roku. Uruchomiona została strona projektu pn. „Aktywizacja Drogą do sukcesu”. Strona jest dostępna pod adresem: http://fundacjarazem.wix.com/opole 


 

Polecane linki
Partnerzy
Fundacja Razem

Adres organizacji:
ul. Beethovena 1-2
58-300 Wałbrzych

Telefon kontaktowy:
(74) 666 30 06